หยุดน้ำตา - Rabbit Dolls

posted on 04 May 2008 10:55 by rolin
ทิ้งไว้แค่ความเจ็บปวด เมื่อเธอจะจากฉันไป เวลาที่เราเคยรักกันมา กำลังจะผ่านพ้นไป ชีวิตไม่เป็นดังเดิม ความรักที่มันจบไป แค่ฉันกำลัง