อ ย่ า ฝื น ใ จ  อี ก เ ล ย  ห า ก ไ ม่ รั ก
โ ป ร ด จ ง ผ ลั ก  ฉั น ไ ป   จ า ก ใ จ เ ฉ ย
ใ จ ที่ แ ส น   ช า เ ย็ น   ไ ม่ เ ห็ น เ ล ย
ว่ า ใ จ เ ค ย มี ฉัน เ พี ย ง ขั้ น ใ จ
อ ย่ า ฝื น ทำ   เ ป็ น รั ก   เ พ ร า ะ ห น้ า ที่
ห า ก ว่ า มี   แ ต่ รั ก  ที่ ล ว ง ใ ห้
จ ง พ อ เ ถิ ด   รั ก ที่  ไ ม่ เ ห ลื อ ใ ย
ป ล่ อ ย เ อ า ไ ว้   ก็ เ ห ม็ น  เ ด่ น อ อ ก ม า
จ ง ป ล่ อ ย ฉั น จ า ก รั ก  ที่ ล ว ง เ ถิ ด

ฉั น ข อ เ ปิ ด  ท า ง รั ก  ที่ ใ ฝ่ ห า
ข อ ใ ห้ เ ธ อ   มี สุ ข   ทุ ก เ ว ล า
เ ช็ ด น้ำ ต า  ฉั น ก่ อ น  จ ะ จ า ก ไ ก ล
ก อ ด ฉั น ใ ห้  แ น่ น เ ห มื อ น  ที่ เ ค ย ก อ ด
จ ะ ข อ ส อ ด  แ ข น รั้ ง   เ ธ อ เ อ า ไ ว้
ห นึ่ ง น า ที   เ ท่ า นั้ น   ส ว ร ร ค์ ใ จ
ถึง แ ม้ ไ ม่   เ ห ลื อ ใ ย   ใ ห้ ฉั น เ ล ย

 

Comment

Comment:

Tweet

สุดยอดเลยอ่ะ

#19 By goodday (118.173.160.10) on 2008-08-01 20:04

ชมรม คนรัก W.Y. สัส ฟาย

#18 By toonzalone (118.173.240.100) on 2008-05-10 20:44

ดีงับ มีเพลงผีปะเนี้ย

#17 By moo (118.173.240.100) on 2008-05-10 20:42

โดดใจ แมร่งเลย สาตตตตตตตต โครตตตตตชอบบบบว่ะ

#16 By เกรียนเทพ (202.69.139.194) on 2008-04-10 16:45

______..___8\"=,,88,_.__________________
_______8\"\"=\"\"8\'__\"88a88\'_______________
__.._.;88m_a8___,8\"\"_\"8________________
___\"8\"\'__\"88\"__A\"_____8;_______________
_____\"8,__\"8___8_______\"8,_____________
______\"8___8,__8,_______\"8_____________
_______8,__\"8,_\"8,_______8,____________
_______\"8,__\"8,_\"8mm\"\"\"\"\"\"8m.__________
________\"8,am888i\"\'___I3,mm\"___________
________,8\"___8\"__I3.m888\"_____________
_______,88P\"\"\"\"\"I3I888888______________
_______\"\'_________\"I888________________
____________________\"I8________________
_____________________\"I8_______________
______________________\"I8______________
__________,mmeem.m\"\"i,_I8\"\"__,mmeem,\'._
_________m\"\"____._\"8.8_I8__,8\"___.__\"8_
________i8__._\'__,mi\"\"8I8_,8_._\'__,8\"88
________88.\'_,mm\"\"____\"8I88\"m,,mm\'\"___8
________\"8_m\"\"_________\"I8___\"\"\'_______
_________\"8_____________I8_____________
________________________I8_____________
________________________I8\"\"___________
________________________I8_____________
________________________I8_____________
______________________\"\"I8_____________
________________________I8________

#15 By กู เป็น ใครวะ (124.121.128.71) on 2008-03-21 21:01

ชอบพี่appมากๆๆๆ55++big smile สูญเสียความทรงจำ

#14 By app-นฐ (125.26.54.192) on 2008-03-18 17:18

มีWebsiteดีๆอย่างนี้ดีเหมือนกันคราบ

#13 By เซีย(แป๊ะ) (125.27.18.93) on 2008-02-19 11:46

เพลงนี้โครตรโดนเรยยย~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!embarrassed embarrassed wink wink

#12 By mAr|o (125.24.220.218) on 2008-02-04 13:57

ยังซึ้งเหมือนเดิม จนตาจะไหล งิงิ จากป๊อบคนเดิม

#11 By ۞ป๊อบหล่อไป۞ (124.121.128.23) on 2008-01-30 01:03

บอกตรงๆจากใจ เพลงนี้ฟังแล้ว สะเทือนใจว่ะ แมร่ง โคตรๆ ถึงไม่มีเหตุการให้ต้องฟังเพลงนี้ แต่ฟังแล้วเพลงนี้แล้ว มันเหมือนมีเรื่องเคร้าในใจว่ะ ไม่รู้เรื่องอาราย งงว่ะ

#10 By ป๊อบหล่อไป (124.121.128.26) on 2008-01-23 00:41

เพลง เพราะ มากงับ
ขอหั้ย เอาเพลง เพราะ ๆ แนวว๊าก มาลงด้วย นะอย่าลืม

#9 By [บูชา]Niranam[บูชา] (58.10.128.162) on 2008-01-15 18:54

วงนี้โดนสุดๆๆ Obliviou ผมชอบมากเลยครับbig smile

#8 By Captain (58.9.6.162) on 2007-12-25 20:54

vbbvb เพราะ ดีดิดิดิ

#7 By สูญเสียควายทรงจำ เก็ฐรักเอาไว้ให้กลับคนที่ดี เธอควรจะลืมฉันไป อิอิ (58.9.122.12) on 2007-12-22 06:34

เพลงนี่ โดน หว่ะ! ลงนาม เด็กเหลือขอ

#6 By เหลือขอ (58.136.60.34) on 2007-12-18 17:20

เอาเพลง จำไว้คนเลว มาที่สิ เรา ชอบ
open-mounthed smile

#5 By bonza (58.8.168.221) on 2007-12-02 19:48

เอาเพลง หลอกตัวเอง ของ Harem Belle

มาที เราชอบ

#4 By bonza (58.9.1.140) on 2007-11-27 18:26

สุดๆล่ะ แม่ง เอ่ย กุ โคด ชอบ

เลย พี่ๆๆ

สัสๆอ้ะเพลง นี้

#3 By กุชาว[H-B] (125.24.86.168) on 2007-11-19 16:24

==ชอบเพลงนี้มากเลยง่ะ==แล้วก็อยากได้เพลงนี้ด้วยอ่า

#2 By ปอ (58.9.36.208) on 2007-11-09 20:37

เพราะดีคับbig smile big smile

#1 By DesSOSicK (124.120.16.221) on 2007-11-08 22:53