ไม่มีใครเหงาตาย - Skooba

posted on 16 Oct 2007 12:12 by rolin

 

 

นั่ ง ก อ ด เ ข่า กั บ ใ จ เ ร า ที่ มื ด ม น
ห นึ่ ง คื น สั บ ส น ร อ ค น ม า ห่ ว ง ห า
มี ผ้ า ห นึ่ ง ผื น ที่ ค อ ย ยื น ซั บ น้ำ ต า
ห นึ่ ง เ ว ล า ที่ ไ ม่ มี ใ ค ร   ม า อ ยู่ ข้ า ง ใ จ
มั น ยั ง เ ป็ น อ ย่ า ง นี้ อ ยู่ เ ส ม อ

ไ ม่ เ ค ย เ จ อ ห น ท า ง . . ที่ ห ยุ ด เ ห ง า
บ ว ก กั บ เ รื่ อ ง ที่ ป ว ด ใ จ แ ล ะ ซ บ เ ซ า
ทำ ใ ห้ เ ร า เ ห ลื อ   เ พี ย ง ค ว า ม เ ห ง า   แ ล ะ เ ดี ย ว ด า ย

 

Comment

Comment:

Tweet

เพราะดีครับ ชอบครับ

#9 By naOmi16 (58.8.158.72) on 2008-06-10 15:55

เพราะมากๆๆๆ ครับ ชอบ สุดๆๆ big smile big smile

#8 By ด.เด็ก (124.121.79.153) on 2008-04-30 10:27

๛ชอบมากเพลง๛—♣☼3 angry smile sad smile คับปอเพื่อนผมคับเขา๛รัก๛เดะมากคับ ๛☼3—

#7 By ๛อาท๛—☼——☼ (58.136.60.50) on 2008-01-19 20:56

confused smile open-mounthed smile open-mounthed smile big smile tongue [e16 ] ดีคับผมอาทคับ13 suansuwan_123@hotmail.com ว่าง มาคุยกันนะคับ

#6 By อาท (58.136.60.50) on 2008-01-19 20:52

เพราะมากเลยเข้ากับปัจุบันกับความรักของเรามากเลย
ฟังแล้วอยากร้องไห้

#5 By เต้ (58.10.9.141) on 2008-01-15 17:05

เธอคงไม่ต้องบอก เธอคงไม่ต้องหลอก

ฉันดูออก ไม่รักแล้วใช่ไหม

ยังไงก็มีสิทธิ์ ยังไงก็ไม่ผิด

คิดให้ถูก ครั้งนี้ต้องเลือกใคร* อย่ากังวล แค่คนอกหัก

เธอไม่รักก็ไป** หากเธอจะทิ้ง(ก็)ทิ้งฉันซะไม่ต้องคิด

(อย่าทิ้งฉันไว้)

อย่าปล่อยชีวิต ให้จมกับคำสัญญา ( ที่สัญญา )

( สัญญา สัญญา สัญญา...)

อย่าห่วงได้มั้ย ไม่มีใครตายจากการเลิกรา

แค่อาจมีคนอ้างว้าง และมีน้ำตา

(แต่ไม่มีใครเหงาตาย )ยินดีที่รู้จัก ยินดีที่รู้เจ็บ ได้รู้สึก

ปวดร้าวเป็นอย่างไร(*,**,**,**)ทรมานและอ้างว้างซักเท่าไร

ก็ไม่มีใครเหงาตาย

#4 By nut (58.9.85.204) on 2007-12-27 23:13

เออเจ๋ง ดีว่ะ เอออกูชอบเว้บนี้เจ๋งดีกูเด็กบยางนาเช่นกัน โอเคป่ะ

#3 By เอ็ม บางนา (124.120.101.33) on 2007-12-13 00:45

นั่ ง ก อ ด เ ข่า กั บ ใ จ เ ร า ที่ มื ด ม น
ห นึ่ ง คื น สั บ ส น ร อ ค น ม า ห่ ว ง ห า
มี ผ้ า ห นึ่ ง ผื น ที่ ค อ ย ยื น ซั บ น้ำ ต า
ห นึ่ ง เ ว ล า ที่ ไ ม่ มี ใ ค ร ม า อ ยู่ ข้ า ง ใ จ
มั น ยั ง เ ป็ น อ ย่ า ง นี้ อ ยู่ เ ส ม อ
ไ ม่ เ ค ย เ จ อ ห น ท า ง . . ที่ ห ยุ ด เ ห ง า
บ ว ก กั บ เ รื่ อ ง ที่ ป ว ด ใ จ แ ล ะ ซ บ เ ซ า
ทำ ใ ห้ เ ร า เ ห ลื อ เ พี ย ง ค ว า ม เ ห ง า แ ล ะ เ ดี ย ว ด า ย

#2 By (124.121.188.92) on 2007-11-18 13:32

โคตรโดนเลยว่ะ

#1 By - -* (58.10.146.25) on 2007-11-11 09:46