น้ำตาเป็นเลือด - Harem belle

posted on 10 Oct 2007 13:44 by rolin

 

 ฝ น ช ะ กิ่ ง ไ ม้. . . ก้ า น ใ บ ไ ห ว ต า ม
พ ร่ า ง พ ร า วห ย ด น้ำ . . . ร่ ว ง พ รู ลง ดิ น
ห ลั่ ง ไ ห ล ลั ดเ ล า ะ . . .เ ลี ย บ เ ลี ยง แ อ่ ง หิ น
ช ะ ล้ าง มู ล ดิ น. . . เป็ น ส า ย ธ า ร า

ค ง ไ ม่ ต่ า งกั น . . . ที่ ฉั น อ้ า ง ว้ า ง
ยื น อ ยู่ ท่ า ม ก ล าง . . . ห ย า ดห ย ด น้ำ ต า
ร่ วง ริ น เ ป็ น ส า ย . . . เ ป ร อะ เ ปื้ อ น ใ บ ห น้ า
ไ ห ล อา บ แ ก้ ม ม า  .. . เ ห มื อ น ว่ า . . . จ ะป ล อ บ ใ จ

มี เ พีย ง น้ำ ต า . . .ที่ ห ลั่ ง ม า เ ป็ น เ พื่ อ น
เ พื่ อ ใ ห้ ล า ง เ ลื อ น . . .ลื ม จ า ก เ ยื่ อ ใ ย
ค ว า ม ห ลั ง อ ดี ต . . . ที่ เ ธ อ ทำ ไ ว้
 ค ง ไ ม่ มี ใ ค ร . . . ล บ เ ลื อ น ไ ด้. . . . น อ ก จ า ก น้ำ ต า

เห็นเข้ากะเพลงดีเลยหยิบมาฝาก

 

Comment

Comment:

Tweet

โอ้

เพราะ ๆ ๆ

#11 By กระจู๋ (58.8.51.158) on 2008-05-15 11:15

แมร่ง โครตโดน

#10 By แม็ก (58.136.48.178) on 2008-03-03 19:19

[b][/b4455555b]

#9 By golf (124.120.213.169) on 2008-02-21 18:22

ผม ว่าผมโดน เพลงนี้แล้ว ละ

#8 By แม็ก (58.64.123.52) on 2008-02-03 16:18

อยากจะบอกว่า ฮัลเล็มเบล เปงวงที่เล่นดนตรีได้ ลื่นหูมาก ชอบดนตรีทุกเพลง ของฮัลเล็มเบล เสียงพี่แอบก็เทพ เท่ว่ะแมร่ง

#7 By ۞ป๊อบหล่อไป۞ (124.121.128.23) on 2008-01-30 01:04

บักลาววววววววเอ้ย

#6 By 123 (222.123.203.115) on 2008-01-27 19:53

ไห้5ดาวเรย์อ่ะ
question

#5 By แนนจร้า (222.123.107.243) on 2008-01-16 21:42

ขอเนื้อเพลงนี้หน่อยสิคะ
แกะไม่ออกอ่ะค่ะ
ขอบคุณคร้า
open-mounthed smile

#4 By แนนค่ะ (222.123.121.223) on 2008-01-07 13:39

ฟังดิคัปงั้นไงก็ต้องฟังเพลงนี้ ๕๕๕๕๕๕๕
-*\*/*-

#3 By RR-kingkong@hotmail.com (58.8.49.40) on 2007-12-07 01:57

เพลงนี้ฟังแล้วน้ำตาไหลเลยอะ

#2 By ผู้อ่าน (124.157.221.157) on 2007-11-24 15:05

เจ๋งๆ ชอบ เพลง นี้ สุด ยอด

#1 By HaRaNaKa on 2007-10-22 18:37