เข้ากันดี - Scrubb

posted on 08 Aug 2007 17:24 by rolin
เข้ากันดี - Scrubb


ไม่เคยคิดเลยว่าจะเจอกับวันที่ดี ที่เราอยู่ตรงนี้

แค่เพียงแรกเจอรู้สึกทันที เหมือนว่ามีอะไร

เมื่อเราได้คุยก็พอรู้ และดูว่ามัน ก็คงมีความหมาย

ระหว่างสองเราคงมีอะไร เชื่อมข้างในให้ถึงกัน(ต่างคนต่างเข้าใจ) อย่างง่ายดาย

(ต่างกับคนทั่วไป) มันมากมาย

(ต่างความคิดข้างใน) ว่าคิดกันอย่างไรอาจมีหลายทีที่สับสน กี่คนผ่านมาและคงต้องผ่านไป

แต่เมื่อพบเธอมันต่างกันไป เพราะว่าฉันมั่นใจ

หากวันนี้ราจะจบลงก็คงจะเป็นอะไรที่ผิดไป

เมื่อได้พบคนที่เคยวาดไว้เข้ากันดีกับหัวใจ

(ต่างคนต่างเข้าใจ) อย่างง่ายดาย

(ต่างกับคนทั่วไป) มันมากมาย

(ต่างความคิดข้างใน) เข้ากันดีกับที่หัวใจบอกไว้*ฉันไม่เคยเจอใคร ไม่ขวาไม่ซ้าย ไม่สมบูรณ์ไป

ไม่มองแง่ร้ายหรือเอาแต่ใจ แต่มีอะไรไม่ธรรมดา โว้..

ฉันไม่เคยเจอใคร ไม่เร็ว ไม่ช้า ไม่น้อยเกินไป

แต่มีอะไรที่ดีกว่าใคร ลงตัว กับใจ อยู่กันได้พอดีsolo

ต่างคนต่างเข้าใจ ต่างกับคนทั่วไป

ตอบความจริงข้างใน เข้ากันดีกับที่หัวใจบอกไว้

*ไม่เคยคิดเลยว่าจะเจอกับวันที่ดี ที่เราอยู่ตรงนี้

แค่เพียงแรกเจอรู้สึกทันที เหมือนว่ามีอะไร


edit @ 2007/08/09 08:36:49

Comment

Comment:

Tweet