สมดุล - Mad Pack It

posted on 08 Aug 2007 21:11 by rolin
สมดุล - Mad Pack Itp>
รู้...ว่ามันยากเย็นหากคัยสักคนที่ผิดหวังต้องการจะลืมความเจ็บช้ำ

ชั้นก้เคยเหมือนกั